16 maj 2016

Nya rättsområde med PUL-mallar, uppdateringar och specialerbjudande VQ Forum – nyhetsbrev maj 2016

Årets andra nyhetsbrev innehåller bl.a. information om det nya rättsområdet PUL och kommande utökning med mallar inom immaterialrätt, specialerbjudande för VQ Legals kunder till höstens VQ Forum och nya mallar i övrigt m.m.

Nytt rättsområde lanserat med PUL-mallar

Den 11 maj lanserades det nya rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” med mallar för personuppgifts-biträdesavtal, personuppgiftspolicy, begäran om registerutdrag, förteckning enligt personuppgiftslagen och svar på begäran om registerutdrag.

Bakom mallarna står Jens Forzelius, advokat och partner på Wikström & Partners Advokatbyrå.

De nya mallarna är framtagna för att uppfylla kraven enligt nu gällande svensk personuppgiftslagstiftning. I anledning av den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018 kommer dokumentationen uppdateras redan under sommaren, för att i god tid vara anpassade inför att dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige (och EU). Vidare kommer området att löpande utökas med fler mallar. Läs mer »

Fler nya mallar

Nya standardklausuler

Mallarna i VQ Legal har under våren utökats med en helt ny samling av standardklausuler på svenska och engelska. I malltjänsten finns nu en ny rubrik för ”Klausuler” i den översta menyraden. Här har vi samlat en stor mängd (30 stycken) olika standardklausuler för det fall att man vill se exempel på skrivningar, klistra in klausuler i andra mallar etc. Läs mer »

Nytt mallpaket för omvänd fusion

Bolagsrätten har utökats med ett nytt mallpaket för s.k. omvänd fusion genom absorption av moderbolaget av ett helägt dotterbolag. Läs mer »

Ny mall för aktieöverlåtelseavtal med simultan signing/closing

En ny mall för aktieöverlåtelse där undertecknande och tillträde sker samtidigt (simultan signing/closing) har lagts till under avtalsrätten, i både svensk och engelsk variant. Läs mer »

Sedan tidigare finns det mallar på svenska och engelska för aktieöverlåtelser där undertecknande och tillträde sker vid olika tidpunkter (closing vid ett senare tillfälle än signing) samt rena koncerninterna aktieöverlåtelser.

Anslutningsavtal till aktieägaravtal

Avtalsrätten har även utökats med en mall för anslutningsavtal till aktieägaravtal, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. Mallen finns i både svensk och engelsk variant. Läs mer »

VQ Forum: Specialerbjudande för VQ Legals kunder

Den 18 oktober anordnar vi för sjunde året i rad en branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister, VQ Knowledge and Strategy Forum, på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets konferens är ”Reinvention and Disruptive Innovation”, med många intressanta talare och spännande ämnen utifrån de möjligheter och utmaningar som juristmarknaden står inför. Bl.a. kommer betydelsen av den nya blockchain-tekniken samt såväl klient- som advokatbyråperspektiv på användning av ny teknik och nya tjänsteerbjudanden att diskuteras.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften. Vidare erbjuder vi en”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser.

Anmälan görs via mail till info@vqab.se.

Välkomna!

Läs hela nyhetsbrevet här »