19 februari 2016

Ny mall för anslutningsavtal till aktieägaravtal

Avtalsrätten har utökats med en mall för anslutningsavtal, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal.

Mallen innehåller olika alternativ för om andra parter redan tidigare har anslutit sig till avtalet eller om det är första nya parten som ansluter sig till aktieägaravtalet, samt alternativ för om parten ska åtnjuta alla rättigheter och skyldigheter enligt aktieägaravtalet eller om vissa bestämmelser däri ska undantas.

Därmed innehåller nu VQ Legal sju olika mallar för aktieägaravtal. Förutom anslutningsavtalet även dessa sex mallar för olika varianter av aktieägaravtal:

  • Aktieägaravtal – flera parter, en majoritetsägare
  • Aktieägaravtal – flera parter, jämbördiga
  • Aktieägaravtal – två parter
  • Shareholders’ Agreement – flera parter, en majoritetsägare
  • Shareholders’ Agreement – flera parter, jämbördiga
  • Shareholders’ Agreement – två parter