12 mars 2016

Ny samling av standardklausuler

Mallarna i VQ Legal har utökats med en helt ny samling av standardklausuler på svenska och engelska.

I malltjänsten finns nu en ny rubrik för ”Klausuler” i den översta menyraden. Här har vi samlat en stor mängd (30 stycken) olika standardklausuler för det fall att man vill se exempel på skrivningar, klistra in klausuler i andra mallar etc.

Den nya delen med standardklausuler innehåller dessa klausuler på svenska:

 • Bestämmelses ogiltighet
 • Force majeure
 • Fortsatt giltighet
 • Fullständig reglering
 • Kostnader
 • Passivitet
 • Rubriker
 • Sekretess
 • Tvistlösning – allmän domstol
 • Tvistlösning – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Tvistlösning – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Tvistlösning – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Ändringar och tillägg
 • Överlåtelse

Vidare innehåller den nya delen dessa standardklausuler på engelska (boilerplates):

 • Amendments
 • Assignments
 • Confidentiality
 • Costs
 • Entire Agreement
 • Force Majeure
 • Governing Law and Jurisdiction – allmän domstol
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC förenklat skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination förenklat eller ordinärt skiljeförfarande
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC kombination medling i första hand, skiljeförfarande i andra hand
 • Governing Law and Jurisdiction – SCC ordinärt skiljeförfarande
 • Interpretation
 • No waiver
 • Substitution
 • Surviving Clauses

Om man vill skapa ett avtalsskal eller få tillgång till flera standardklausuler på en och samma gång rekommenderar vi dock att dokumentpaketen ”Generell avtalsmall med standardklasusuler” respektive ”General Agreement with Boilerplates” i Avtalsrättsdelen används istället för de enstaka klausulerna.

Om du har förslag på fler standardklasuler får du gärna meddela oss via mail till support@vqlegal.se, så utökar vi gärna den nya delen med ännu fler klausuler.