10 maj 2016

VQ Legal lanserar PUL-mallar – 11 maj 2016

Imorgon lanserar vi det nya rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” med mallar för personuppgiftsbiträdesavtal, personuppgiftspolicy för webbplats m.m, begäran om registerutdrag enligt personuppgiftslagen, förteckning enligt personuppgiftslagen och svar på begäran om registerutdrag.

Foto Jens Forzelius

Bakom mallarna står Jens Forzelius, advokat och partner på Wikström & Partners Advokatbyrå. Jens Forzelius har bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor och annan informationshantering samt komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl.a. IT-avtal, outsourcing, systemleveranser, utvecklingsprojekt inom IT & IP samt licens- och upphovsrättsliga frågor, agentavtal, franchiseavtal och life science.

De nya mallarna är framtagna för att uppfylla kraven enligt nu gällande svensk personuppgiftslagstiftning. I anledning av den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018 kommer dokumentationen uppdateras redan under sommaren, för att i god tid vara anpassade inför att dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige (och EU).

Jens Forzelius och Christina Wikström håller imorgon den 11 maj samt veckan efter den 18 maj ett frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen. På seminariet kommer de att redogöra för vad den nya dataskyddsförordningen innebär, vilka nya krav som kommer att ställas på företag och myndigheter och hur personuppgiftsfrågor ska hanteras under de kommande två åren tills den nya förordningen har ersatt den nuvarande personuppgiftslagen.

Se mer information här: Frukostseminarium om nya dataskyddsförordningen »

VQ Legal utökas löpande med fler ärendepaket med intelligenta juridiska mallar. Utöver det nya området för Personuppgifter och annan informationshantering kommer vi i slutet av maj att även lansera mallar för immaterialrätt. Se mer information här: Immaterialrätt »