25 april 2016

Nytt mallpaket för omvänd fusion

Bolagsrätten har utökats med ett nytt mallpaket för omvänd fusion (dvs när ett moderbolag fusioneras ner i ett dotterbolag).

Dokumentpaketet innehåller bl.a. mallar för styrelseprotokoll, stämmoprotokoll och revisorsyttranden för både överlåtande och övertagande bolag, fusionsplan, brev till borgenärer, intyg om underrättelse av borgenärer, intyg att kända borgenärer saknas, ansökan om registrering av fusionsplan, ansökan om verkställighet av fusionsplan och anmälan om genomförd fusion.

Mallpaket har lanserats både i en svensk variant och i en dubbelspråkig variant med mixade dokument på svenska och engelska.

Vi arbetar även med att ta fram ett mallpaket för fusion mellan två bolag oberoende av ägarförhållande (t.ex. mellan två dotterbolag eller mellan två helt separata bolag).