4 mars 2017

Ny omgjord design, nya dokumentpaket och rapport från världens största teknikevent för jurister – nyhetsbrev februari 2017

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om den uppdatering av hela VQ Legal-sajten som kommer att lanseras den 6 mars, nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten, rapport från världens största teknikevent för jurister m.m.

Uppdaterad sajt-design

Måndagen den 6 mars lanserar vi en uppdaterad version av VQ Legal, där vi har moderniserat layouten samt lagt grunden för att framöver kunna införa en söklösning, vilket börjar bli behövligt nu när innehållet i tjänsten har vuxit så mycket. Läs mer om den nya designen här »

Nyheter i tjänsten

Nytt dokumentpaket för fusion mellan oberoende bolag

Bolagsrätten har utökats med ett nytt dokumentpaket för fusion av två helt oberoende bolag. Fusionen sker mot vederlag i form av nyemitterade aktier i det övertagande bolaget. Läs mer »

Uppdaterade aktie- och rörelseöverlåtelseavtal

Avtalen rörande aktie- och rörelseöverlåtelser har uppdaterats av expertgruppen. De största förändringarna är att de tidigare kapitlen om ”Säljarens övriga åtaganden” och ”Köparens finansiering” har flyttats tidigare i avtalen till ett nytt kapitel om ”Åtaganden före tillträdet”, att konsekvenser av att grundläggande åtaganden vid tillträdet inte följs har lagts till, att betydelsen av ”säljarens kännedom” och vilka som ska omfattas av denna vid garantikatalogen har förtydligats, att garantikatalogen har utökats med garantier som förhindrar värdeöverföring (”leakage”) vid fast köpeskilling samt att avtalens instruktionstexter har utökats. Läs mer »

Nya depositionsavtal

Avtalsrätten har utökats med ett nytt depositionsavtal på svenska och engelska (Escrow Agreement) avseende deposition av pengabelopp till depositionskonto i bank för säkerställande av säljarens åtaganden enligt ett aktieöverlåtelseavtal.

Rapport från LegalTech New York 2017

I början av februari anordnades ett av världens största event inom teknikutveckling för jurister – LegalWeek The Legaltech Experience i New York – med över 10 000 deltagare, 200 talare under tre dagar och mer än 200 utställare. VQ var på plats och rapporterade, bl.a. för legaltech.se. Här finns våra rapporter om det stora samtalsämnet Artificiell Intelligence, vikten av ett faktabaserat beslutsfattande och intressanta undersökningar av juristmarknaden m.m.:

 

Läs hela nyhetsbrevet här »