5 mars 2017

Ny design

Under helgen har vi moderniserat layouten på VQ Legal samt lagt grunden för att framöver kunna införa en söklösning, vilket börjar bli behövligt nu när innehållet i tjänsten har vuxit så mycket. De ändringar som har gjorts är främst dessa:

Startsidan har gjorts om utseendemässigt med nya tydligare ikoner för varje rättsområde. Vidare har de tidigare exempelpaketen som listats under varje rättsområde redan på startsidan tagits bort, då det visat sig att vissa har uppfattat det som att det var allt innehåll i tjänsten och inte klickat sig vidare till det kompletta innehållet under respektive rättsområde.

Nya startsidan

Alla rättsområden finns även tillgängliga via en ny drop-down-meny i den översta menyraden, för att möjliggöra för tjänsten att utökas med ännu fler rättsområden framöver.

Ny meny för rättsområden

Den tidigare högermenyn har tagits bort för att göra plats för den kommande söklösningen. Den information som tidigare fanns samlad under rubriken Hjälp har istället gjorts tillgänglig via den övre menyraden samt även för tydlighets skull delats upp i juridisk information respektive frågor som rör mer praktisk hantering, i de nya drop-down-flikarna Instruktioner respektive Support.

Ny meny för hjälp

Pågående ärenden respektive avslutade ärenden har även dessa flyttats från den tidigare högermenyn till nya drop-down-flikar i den övre menyraden. I samband med detta har även antalet tillgängliga ärenden utökats.

Ny meny för tidigare ärenden

Läs gärna mer här om finesserna med att kunna återanvända och fortsätta pågående ärenden: Återanvända dokumentpaket

För de av er som har företagsanpassade layouter på sajten kommer motsvarande justeringar att appliceras på sajten även efter ändringarna.