27 september 2016

Nya mallar, avtalsskrivning med simulator, uppdateringar och specialerbjudande VQ Forum – nyhetsbrev september 2016

Årets tredje nyhetsbrev innehåller bl.a. ett specialerbjudande avseende VQ Forum den 18 oktober samt information om nya mallar och gjorda uppdateringar i tjänsten i övrigt.

Nya mallar och gjorda uppdateringar

Nya mallar för leveransavtal och allmänna leveransvillkor

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett omfattande leveransavtal samt ett mallpaket för allmänna villkor som biläggs ett tillhörande enkelt leveransavtal (försättsblad till villkoren med individuella bestämmelser för varje leverans). Läs mer »

Både leveransavtalet och de allmänna leveransvillkoren tar sikte på off-the shelf-produkter utan montage och har varianter för engångsleverans respektive flera successiva leveranser samt säljarvänliga, köparvänliga och neutrala alternativ. Vidare finns alternativ för olika betalnings- och leveransbestämmelser.

Under hösten kommer avtalsrätten även att utökas med allmänna inköpsvillkor.

Nytt mallpaket för fusion av koncernbolag

Bolagsrätten har utökats med ett nytt mallpaket för fusion av två bolag som ingår i samma koncern, men som inte är moder/dotter-bolag utan t.ex. två systerbolag. Läs mer »

Mallpaket kommer inom kort även att lanseras i en dubbelspråkig variant med mixade dokument på svenska och engelska. Vi arbetar även med att ta fram ett mallpaket för fusion mellan två helt oberoende bolag.

Revisorsyttranden

Samtliga revisorsyttranden i alla bolagsrättsliga mallpaket har uppdaterats och ändrats enligt FARs senaste rekommendationer, med bl.a. tillägg om att revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har ett allsidigt system för kvalitetskontroll. Läs mer »

VQ Forum: Specialerbjudande för VQ Legals kunder

Den 18 oktober anordnar vi för sjunde året i rad en branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister, VQ Knowledge and Strategy Forum, på Grand Hotel i Stockholm. Temat för årets konferens är ”Reinvention and Disruptive Innovation”, med många intressanta talare och spännande ämnen utifrån de möjligheter och utmaningar som juristmarknaden står inför. Bl.a. kommer betydelsen av den nya blockchain-tekniken samt såväl klient- som advokatbyråperspektiv på användning av ny teknik och nya tjänsteerbjudanden att diskuteras.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften. Vidare erbjuder vi en”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser.

Anmälan görs via mail till info@vqab.se.

Välkomna!

Kurs i avtalsskrivning med kontraktssimulator

VQ Legal erbjuder i samarbete med Christina Ramberg och Elisabet Wenzlaff en unik utbildning i avtalsskrivning.

Kursen är uppbyggd som en tävling där deltagarna i fas ett väljer mellan olika klausuler för att sy ihop ett fördelaktigt kontrakt och i fas två ska utföra och leva med de valda klausulerna. Utöver att träna deltagarna i kontraktsskrivning har upplägget en teambildande funktion. Kursen kan skräddarsys efter deltagarnas behov och med kontrakt för relevant bransch.

För mer information, kontakta gärna Christina Ramberg direkt: christina.ramberg@christinaramberg.se

 

Läs hela nyhetsbrevet här »