27 september 2016

Nytt leveransavtal

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående, integrerat, leveransavtal.

Nyligen lanserades en mall för allmänna leveransvillkor. Dessa har nu kompletterats med ett omfattande, fristående leveransavtal. Mallen innehåller alternativ för om avtalet ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om leveransen är en engångsleverans eller om det rör sig om flera successiva leveranser. Vidare finns alternativ för olika betalnings- och leveransbestämmelser. Avtalet är främst avsett för off-the shelf-produkter utan montage.

Inom kort kommer även motsvarande varianter avseende inköpsvillkor och inköpsavtal att tas fram.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »