21 mars 2018

Nyhetsbrev mars 2018

Årets första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om nya dokumentpaket och gjorda uppdateringar i tjänsten, ett nytt kunderbjudande med anpassade lagerbolagshandlingar samt ett specialerbjudande avseende VQ Forum den 17 oktober.

Lagerbolagshandlingar med anpassat Word-format

VQ och Bolagsrätt Sundsvall har utvecklat en nyhet avseende lagerbolag för att ytterligare förbättra erbjudandet till våra kunder. Om du är kund till VQ Legal och har en Word plug-in för att få dokumenten med ditt eget specialanpassade format kan du numera beställa lagerbolag från Bolagsrätt Sundsvall och även få dessa lagerbolagshandlingar med samma anpassade utseende på dokumenten redan från början.

Vänligen kontakta Anders Larsson, e-post anders.larsson@bolagsratt.se, telefon 070 – 211 76 74, om du har frågor eller vill veta mer. Se även Bolagsrätt Sundsvalls hemsida, www.bolagsratt.se, för mer information.

VQ Forum med specialrabatt för VQ Legals kunder

Välkommen till årets branschdag med fokus på strategiska frågor och utmaningar för jurister den 17 oktober 2018 på Grand Hôtel i Stockholm.

Årets tema är ”Ushering in the Future of Practice of Law with a Client Centric Approach”. Hur utvecklar vi framtidens juristtjänster nu när digitalisering, nya IT-verktyg, artificiell intelligens och ”legal tech” generellt är så högaktuellt i branschen? Det gäller då att inte glömma att det handlar om att utveckla nya erbjudanden och nya tjänster med klienten i fokus. Vi kommer att under dagen att belysa dessa frågor från olika perspektiv då vi tror att de som förbättrar kunderbjudandet är de kommande vinnarna på framtidens juristmarknad.

Som VQ Legal-kund får du 40 % rabatt på deltagaravgiften. Därutöver erbjuder vi en ”3-för-2-rabatt”, dvs möjligheten för tre kollegor att delta på konferensen till priset av endast två deltagarplatser. För mer information, se www.vqforum.se

Anmälan görs via email till info@vqab.se (ange att du är kund till VQ Legal). Varmt välkommen!

Nya mallar enligt dataskyddsförordningen

Dataskydds-delen i VQ Legal har nu utökats med nya mallar enligt den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja tillämpas i maj i år. De nya mallarna består av ett personuppgiftsbiträdesavtal samt ett svar på begäran om registerutdrag.

Inom kort kommer även mallar för informationsförteckningar som ska lämnas till den registrerade (en mall med information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade och en då personuppgifterna samlas in från någon annan) samt engelska översättningar av de nya mallarna. Läs mer »

Immaterialrättsliga licensavtal på engelska

Immaterialrättsdelen i tjänsten har utökats med engelska varianter av licensavtal för varumärke, design och patent (avseende såväl produktpatent som metodpatent). Inom kort kommer även engelska varianter av intrångsbrev.

Modernisering av avtalsmallarna inom M&A och allmän avtalsrätt

I de mer omfattande avtalen i tjänsten har det tidigare funnits en särskild ingress med benämningen ”Bakgrund / Whereas” och en A-C-punklista med en bakgrund till avtalet. Denna har nu ersatts med en vanlig numrerad avtalsrubrik och vanliga numrerade avtalsklausuler.

Anledningen till detta är att modernisera avtalen och tydliggöra att även bakgrundstexten ingår i avtalsinnehållet. Läs mer »

Expertgruppen har även reviderat några av standardklausulerna, som t.ex. klausulen avseende överlåtelseförbud så att den tydligare omfattar även pantsättning, samt gjort en relativt omfattande omarbetning av agent- och återförsäljaravtalen i tjänsten.

Bolagsrättsliga uppdateringar

Därutöver har ett antal mindre bolagsrättsliga uppdateringar gjorts, vilka det informeras mer om i nyhetsbrevet.

Läs hela nyhetsbrevet här »