8 mars 2018

Nya mallar enligt dataskyddsförordningen

Dataskydds-delen i VQ Legal har nu utökats med nya mallar enligt den nya dataskyddsförordningen som kommer att börja tillämpas i maj i år.

De nya mallarna består av ett personuppgiftsbiträdesavtal samt ett svar på begäran om registerutdrag. Inom kort kommer även mallar för informationsförteckningar som ska lämnas till den registrerade (en mall med information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade och en då personuppgifterna samlas in från någon annan) samt engelska översättningar av de nya mallarna.

Observera dock att dokumenten endast tar hänsyn till vad som direkt följer av dataskyddsförordningen och således inte exempelvis annan kompletterade nationell lagstiftning.