29 september 2022

Nyhetsbrev september 2022

Den 1 oktober träder nya regler i LAS i kraft som bland annat medför att anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning. Läs mer om detta samt om gjorda uppdateringar och andra nyheter i tjänsten nedan. Vi är även glada att berätta att vi har fått förstärkning i expertgruppen som står bakom innehållet inom M&A och kommersiell avtalsrätt samt om ett nytt projekt för standardisering. Vi kommer även att göra en uppdatering av designen på sajten för VQ Legal till helgen.

Arbetsrättsliga uppdateringar per 1 oktober

Den 29 juni trädde ett antal ändringar i LAS med anledning av det nya arbetsvillkorsdirektivet i kraft. Samtliga anställningsavtal i VQ Legal uppdaterades därför i enlighet med detta med bland annat en bilaga till avtalen för att informera kring de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet. Nu den 1 oktober träder ytterligare ändringar i kraft som är relevanta för mallarna och därför föranlett uppdateringar i våra arbetsrättsliga dokument i VQ Legal.

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Särskild visstidsanställning kan endast ingås för maximalt tolv månader till skillnad från dagens 24 månader med allmän visstid. Efter tolv månaders anställning övergår den automtiskt till en tillsvidareanställning.

Det innebär således att en tidsbegränsad anställning kan snabbare övergå i en tillsvidareanställning. En anställd med en särskild visstidsanställning som sägs upp på grund av arbetsbrist får också företrädesrätt till återanställning i en särskild visstidsanställning redan efter nio månaders anställning (under de senaste tre åren).

Tillsammans med Elmzell Advokatbyrå som ansvarar för allt arbetsrättsligt innehåll i VQ Legal har vi därför upprättat ett nytt anställningsavtal i tjänsten för särskild visstidsanställning liksom dokumentation för upphörande av sådan anställning. Vidare har informationsbilagan till samtliga anställningsavtal och alla informationstexter och checklistor uppdaterats. Läs mer »

Anna-Lena Isaksson förstärker expertgruppen

Vi är glada och stolta att kunna berätta att VQ Legals expertgrupp som ansvarar för innehållet inom M&A och kommersiell avtalsrätt förstärks med ytterligare en framstående jurist, nämligen Anna-Lena Isaksson, som är delägare och grundare av Insatt AB och Qnister AB.

Anna-Lena har en gedigen bakgrund inom kommersiell avtalsrätt och M&A, med stor expertis inom sälj, inköp och distribution, företagsöverlåtelser, ägar- och styrelsefrågor och offentlig upphandling. Hon har bland annat varit advokat och delägare på Glimstedt, bolagsjurist och VP på Husqvarna AB, chefsjurist på TradeDoubler AB samt biträdande jurist på Baker & McKenzie och Vinge.

Övriga nyheter i tjänsten

Konvertibelemissioner utökade med möjlighet till kvittning och apport

Dokumentpaketen för emission av konvertibler har utökats med möjligheten att genomföra dessa även genom en kvittnings- eller apportemission. (Tidigare kunde de endast göras genom antingen en riktad kontantemission eller en emission med företrädesrätt för aktieägarna.)

Konvertibel-paketen har även utvecklats avseende det fallet att endast en konvertibel ges ut till en tecknare, så att skrivningarna har blivit ännu mer anpassade i det fallet.

Vidareutveckling av IT-avtalen

Tillsammans med Wikström & Partners gör vi en översyn och vidareutveckling av IT-avtalen i tjänsten. Först ut är avtalet för IT-drift, som får en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, övertagandeprojekt, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor. Det nya avtalet kommer finnas tillgängligt runt mitten av oktober.

Läs hela nyhetsbrevet här »