19 september 2021

Ny förenklad variant av personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsdelen har utökats med en ny mall för ett förenklat personuppgiftsbiträdesavtal, som endast innehåller de delar som krävs enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Tanken är att detta enklare avtal kan användas för situationer då det är väldigt lite personuppgifter av okänslig karaktär som behandlas.

Det förenklade personuppgiftsbiträdesavtalet kommer även i en engelsk version inom kort.

Se allt material i VQ Legal rörande personuppgifter och annan informationshantering här.