3 november 2016

Ny mall för Supply and Delivery Agreement

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för ett fristående, integrerat, leveransavtal på engelska.

Mallen innehåller alternativ för om avtalet ska vara säljarvänligt, köparvänligt eller neutralt samt om leveransen är en engångsleverans eller om det rör sig om flera successiva leveranser. Vidare finns alternativ för olika betalnings- och leveransbestämmelser. Avtalet är främst avsett för off-the shelf-produkter utan montage.

I VQ Legal finns även motsvarande leveransavtal på svenska samt en mall för allmänna leveransvillkor.

Inom kort kommer motsvarande mall för allmänna leveransvillkor att lanseras även på engelska. Vidare kommer VQ Legal att utökas med motsvarande varianter avseende inköpsvillkor och inköpsavtal.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »