15 september 2016

Ny mall för leveransvillkor

Avtalsrätten har utökats med en ny mall för allmänna leveransvillkor. Villkoren är främst avsedda för off-the shelf-produkter utan montage.

Dokumentpaketet innehåller allmänna villkor som biläggs ett tillhörande enkelt leveransavtal (försättsblad till villkoren med individuella bestämmelser för varje leverans).

Mallen innehåller alternativ för om villkoren ska vara säljarvänliga, köparvänliga eller neutrala samt om leveransen är en engångsleverans eller om det rör sig om flera successiva leveranser. Vidare finns alternativ för olika betalnings- och leveransbestämmelser.

Inom kort kommer även ett mer omfattande, helt fristående, leveransavtal att lanseras i VQ Legal. Vidare kommer motsvarande varianter avseende inköpsvillkor och inköpsavtal att tas fram.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »