12 maj 2016

Frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen

VQ Legals experter inom IT-rätt och PUL, Christina Wikström och Jens Forzelius, höll igår ett mycket uppskattat frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen som kommer att träda ikraft i maj 2018. På seminariet redogjorde de för vad den nya dataskyddsförordningen innebär, vilka nya krav som kommer att ställas på företag och myndigheter och hur personuppgiftsfrågor ska hanteras under de kommande två åren tills den nya förordningen har ersatt den nuvarande personuppgiftslagen.

Bild från seminariet - föredrag  Bild från seminariet - deltagare

De största förändringarna avser bl.a. en stärkt ställning för den registrerade med inhämtande av samtycke, ”rätten att bli glömd”, dataportabilitet och rätt att ”vägra” profilering, ökat ansvar för ansvariga och biträden, att ansvarig måste godkänna anlitande av underbiträde samt att en administrativ avgift om upp till 20 miljoner kronor eller 4 % av den globala omsättningen kan utdömas om organisationer inte följer förordningens krav. I förordningen ställs delvis andra krav avseende den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter och för dokumentationen av denna.

Bild från seminariet - frukostVidare måste personuppgiftsincidenter anmälas till tillsynsmyndigheten och det måste finnas rutiner för detta samt system som i vissa fall kan hantera rättelse, radering, kryptering, pseudonymisering, återkallelse av samtycke, begränsning av automatiserade beslut m.m. Det är därför hög tid att redan nu förbereda sig på de nya reglerna och se över vilka system- och organisatoriska förändringar som behöver göras.

På grund av det stora intresset kommer ytterligare ett frukostseminarium om den nya dataskyddsförordningen att hållas på onsdagen den 18 maj. Se mer information här: Frukostseminarium om nya dataskyddsförordningen »

I samband med seminariet lanserades även det nya rättsområdet ”Personuppgifter och annan informationshantering” i VQ Legal, med mallar för personuppgiftsbiträdesavtal, personuppgiftspolicy för webbplats m.m, begäran om registerutdrag enligt personuppgiftslagen, förteckning enligt personuppgiftslagen och svar på begäran om registerutdrag. Se mer information här: Innehåll personuppgifter och annan informationshantering »

 

Bild från seminariet - Christina WikströmWikström & Partners är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på IT, IP, och PUL. Vi arbetar med kommersiella avtal i allmänhet och med outsourcing, molntjänster och andra IT-avtal i synnerhet. Hos oss hittar du även specialister med stor praktisk erfarenhet av e-frågor, licensiering och personuppgiftsfrågor.

Advokat och managing partner Christina Wikström har mer än tjugo års erfarenhet från affärsjuridiskt arbete relaterat till olika kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom, bl. a. såsom chefsjurist för Logica Sverige AB och Telia Partner AB samt bolagsjurist vid Sveriges Radio/Television AB.

Bild från seminariet - Jens Forzelius Jens Forzelius, advokat och partner, har bred erfarenhet av personuppgiftsfrågor och annan informationshantering samt komplexa kommersiella avtalsförhållanden inbegripet bl.a. IT-avtal, outsourcing, systemleveranser, utvecklingsprojekt inom IT & IP samt licens- och upphovsrättsliga frågor.