23 mars 2016

Ny mall för Adherence Agreement

Avtalsrätten har utökats med en mall för anslutningsavtal på engelska, dvs avtal för tillkommande aktieägare som ska ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. 

Mallen innehåller olika alternativ för om andra parter redan tidigare har anslutit sig till avtalet eller om det är första nya parten som ansluter sig till aktieägaravtalet, samt alternativ för om parten ska åtnjuta alla rättigheter och skyldigheter enligt aktieägaravtalet eller om vissa bestämmelser däri ska undantas.

Mallen finns även i en svensk variant sedan tidigare. Vidare finns det sex olika varianter av aktieägaravtal i tjänsten.

De engelska översättningarna är framtagna av TransLegal, som är Sveriges ledande översättare av juridiska dokument, med största antalet juridikutbildade språkvetare i världen.

Se allt innehåll i VQ Legals avtalsrättsdel här »