4 juni 2015

VQ Legals expertgrupp förstärks

VQ Legals expertgrupp förstärks med ytterligare en framstående jurist – Christian Hybbinette, advokat och delägare på Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

Expertgruppen ansvarar för VQ Legals material inom M&A och kommersiell avtalsrätt. Gruppen består av professor Christina Ramberg, advokat Hanna Larsson, advokat Jan Widlund, advokat Magnus Wittbom, advokat Ulf Sallnäs och senior legal advisor Elisabet Wenzlaff.

Foto Christian HybbinetteChristian förstärker expertgruppens expertis inom kommersiell avtalsrätt, särskilt avseende leverans- och tillverkningsavtal.

Christian är advokat och delägare på Andersson Gustafsson Advokatbyrå, med tidigare erfarenhet från bl.a. Vinge, Boliden, Svea hovrätt och Delphi. På Vinge ansvarade Christian för byråns Commercial Agreement-grupp. Han är specialiserad på kommersiell avtalsrätt och har en unik kompetens och erfarenhet av leverans-, samarbets- och distributionsavtal.

– Vi är stolta och glada över att Christian vill medverka i vår expertgrupp och bidra med sin kompetens för att skapa förstklassiga mallar inom kommersiell avtalsrätt, säger Helena Hallgarn, en av grundarna bakom VQ Legals malltjänst.

– Med Christian i gruppen kommer vi att fortsätta expertgruppens arbete som för närvarande fokuseras på aktieägaravtal och andra former av samarbetsavtal, samt leverans- och inköpsvillkor, berättar Ann Björk, den andra grundaren av VQ Legal. Vi har nyligen lanserat en variant av aktieägaravtal i tjänsten och till hösten kommer fler varianter.

VQ Legals expertgrupp har utifrån sin stora erfarenhet skapat affärsmässiga malldokument med praktiskt fokus inom området M&A och kommersiell avtalsrätt. Expertgruppen ansvarar även för den löpande uppdateringen av dokumenten för att säkerställa att dessa alltid håller högsta klass.

Mer information om expertgruppen och VQ Legals mallar inom M&A och kommersiell avtalsrätt »