Nyheter inom: Författare: Helena Hallgarn

13 mars 2024

Kommentar om utländska direktinvesteringar

De bolagsrättsliga dokumentpaketen innehållande kapitalökningar (som inte görs med företrädesrättsemission) har fått en kompletterande kommentar i instruktionsdokumentet angående den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar. Syftet är att uppmärksamma om att en investering kan utlösa en anmälningsskyldighet hos...
Läs mer »