15 november 2022

Uppdaterat återförsäljaravtal

Den nya versionen av återförsäljaravtal finns nu tillgänglig i tjänsten. Inom kort kommer även ett nytt distributionsavtal att lanseras, då vi har gjort en större omarbetning av den tidigare mallen och för att istället skapa två separata varianter för återförsäljaravtal respektive distributionsavtal.

Återförsäljaravtalet har uppdaterats med anpassningar till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal. Några av nyheterna som påverkar återförsäljaravtalet är att leverantörer nu ges möjlighet att utvidga kretsen av ”exklusiva återförsäljare” så att upp till fem ”exklusiva” återförsäljare kan utses inom samma geografiska område eller mot samma kundgrupp. Leverantörer kan också välja att bedriva exklusiva och selektiva distributionssystem parallellt inom olika områden inom EU. Avtalet har därför utökats med valmöjlighet för om återförsäljaren ska få ensam rätt, eller vara en av upp till fem exklusiva återförsäljare, om leverantören själv ska få verka inom samma område eller om den upplåtna rätten ska vara icke-exklusiv.

Vi har även arbetat om strukturen vad gäller definitionerna av den upplåtna rätten, området och ingående produkter för att göra regleringen kring vad rätten omfattar mer pedagogisk. Det har även tillkommit tydligare reglering kring reservdelar, kvalitetsbrister i produkterna, informationsutbyte samt möjlighet att anlita underåterförsäljare m.m.

Det nya återförsäljaravtalet finns även i en uppdaterad engelsk variant.