13 oktober 2022

Uppdaterat IT-driftavtal

Tillsammans med Wikström & Partners gör vi en översyn och vidareutveckling av IT-avtalen i tjänsten. Först ut är avtalet för IT-drift, som nu finns i en ny uppdaterad och utökad version. Avtalet har bland annat fått en ny leverantörs- respektive kundvänlig variant, samt en mängd nya alternativa val för ansvarsbegränsningar, säkerhet, samverkan, övertagandeprojekt, sekretess och överlåtelser, samt betydligt mer omfattande bilagor. 

Det utökade avtalet kommer även på engelska under nästa vecka.