16 september 2022

Uppdatering av återförsäljaravtal

Expertgruppen som ansvarar för innehållet i M&A och kommersiell avtalsrätt arbetar för närvarande med en större omarbetning av mallen för återförsäljaravtal i tjänsten, dels för att anpassa det till det nya EU-gruppundantaget för vertikala avtal och dels för att skapa två olika varianter för distributions- respektive återförsäljaravtal.

För närvarande är därför mallen för återförsäljaravtal inte tillgänglig, vilket vi ber om ursäkt för, men vi återkommer inom kort med en ny, uppdaterad och betydligt utökad mall.