19 september 2022

Konvertibelemissioner nu utökade med möjlighet till kvittning och apport

Dokumentpaketen för emission av konvertibler har utökats med möjligheten att genomföra dessa även genom en kvittnings- eller apport-emission. (Tidigare kunde de endast göras genom antingen en riktad kontantemission eller en emission med företrädesrätt för aktieägarna.)

Konvertibel-paketen har även utvecklats avseende det fallet att endast en konvertibel ges ut till en tecknare, så att skrivningarna har blivit ännu mer anpassade i det fallet.