16 augusti 2022

Bifogande av teckningslistor till anmälan

Vid emissioner behöver teckningslistor formellt sett inte lämnas in till Bolagsverket, men vår rekommendation är att de ändå bifogas till anmälan. Men för att öka valmöjligheten har vi lagt till en ny fråga om detta i alla emissionspaket.

För de fall teckning sker på teckningslista och inte genom betalning kommer nu en följdfråga om teckningslistorna ska bifogas till anmälan till Bolagsverket.

Vår rekommendation är dock fortsatt att bifoga teckningslistorna vid emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Om bolaget t.ex. råkat skriva fel vad gäller antal eller belopp i anmälan har Bolagsverket egentligen som praxis att inte rätta ärendet, men möjligheterna till rättelse är betydligt större om man i efterhand kan visa att de ingivna teckningslistorna innehåller ett annat antal tecknade instrument än vad som felaktigt har angivits i anmälan.