28 juni 2022

Uppdaterade anställningsavtal

Imorgon, den 29 juni 2022, träder ändringar i LAS med anledning av det nya arbetsvillkorsdirektivet i kraft. Samtliga anställningsavtal i VQ Legal har därför uppdaterats och en bilaga till avtalen har lagts till för att informera kring de bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet.

Bestämmelserna kring informationsskyldighet ska numera även gälla för arbetstagare med företagsledande ställning, till exempel företagets VD, varför VD-avtalet också har uppdaterats utifrån lagändringarna.

Utöver den utökade informationsskyldigheten så får arbetsgivare inte förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Detta gäller inte när anställningen är arbetshindrande, konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet på ett sätt som kan orsaka skada, eller på något annat sätt kan skada arbetsgivarens verksamhet. Klausulen kring bisysslor har därför också setts över i samtlig avtal.

Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts i avtalen, fler alternativ avseende arbetsplats och arbetstid lagts till samt tillägg skett till klausulen som rör IT-frågor och när en arbetsgivare kan komma att kontrollera IT-utrustning m.m.