20 maj 2022

Nytt kombinationspaket för minskning och fondemission

Nu har vi utökat bolagsrätten med ett nytt ärendepaket som kombinerar en minskning av aktiekapitalet med en efterföljande fondemission.

Det förutsätts att minskningen alltid görs före fondemissionen samt att den görs för återbetalning till aktieägare genom indragning av aktier. Minskningen kan dock göras till såväl kvotvärde som till överkurs.

När det gäller fondemissionen förutsätts det att emissionsbeloppet hämtas från fritt eget kapital och att emissionen sker utan utgivande av aktier.

Det förutsätts vidare att bolaget har en fastställd årsredovisning.

Notera att det inte är tillåtet att minska aktiekapitalet under 25 000 kronor, även om den efterföljande fondemissionen ökar aktiekapitalet med motsvarande belopp.

Kombinationspaketet kommer även i en dubbelspråkig variant med engelska översättningar inom kort.