17 maj 2022

Nya krav på information i anställningsavtal

Den 29 juni har regeringen föreslagit att genomförandet av det nya arbetsvillkorsdirektivet ska träda i kraft. För arbetsgivare innebär det en utökad informationsskyldighet vid anställningens början.

Vi arbetar nu tillsammans med Elmzell för att justera och uppdatera anställningsavtalen med ytterligare information, t.ex. kommer avsnitten kring arbetstid och övertid justeras. Utöver det kommer ytterligare information läggas till kring vilka regler som ska följas när anställningsförhållandet ska avslutas.

Förutom den utökade informationsskyldigheten så får arbetsgivare enligt lag inte heller förbjuda en arbetstagare att under anställningen, med vissa undantag, ha en anställning hos en annan arbetsgivare. Skrivningarna kring bisysslor i anställningsavtalen ses därför över.