25 mars 2022

Förenkling av fullmaktsärenden

Förra året införde vi en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt såsom ett s k fullmaktsärende. Från måndagen den 4 april kommer vi att förenkla hanteringen ytterligare genom att en separat fullmakt skapas istället för att vara inkluderad i anmälan samt i beslutsunderlag.

Om du väljer varianten fullmaktsärende när du skapar dokumenten kan du låta samtliga dokument signeras elektroniskt för att därefter hanteras vidare av ett ombud, som t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB. Bolagsrätt Sundsvall AB ansvarar då för det sista steget med att lämna in anmälan till Bolagsverket.

Dessutom är det då möjligt för Bolagsrätt Sundsvall AB att göra nödvändiga småjusteringar såsom adressändringar m.m. utan att behöva gå tillbaka och ändra i de ursprungliga dokumenten.

Mer information och detaljerade instruktioner »

För frågor och mer information kan även Bolagsrätt Sundsvall AB kontaktas direkt. Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall »