24 februari 2022

Formkrav för aktiebrev

Det finns inget formkrav vad gäller utseende på aktiebrev utan det är underskriften av styrelsen och benämningen aktiebrev tillsammans med löpnummer som gör att ett aktiebrev får status som en värdehandling liknande ett skuldebrev.

Många är dock vana att se aktiebrev på fint papper med någon typ av ram runt.

För att möjliggöra utskrift på sådant typ av papper är aktiebreven i VQ Legal enkla och rena, så att ingen förinlagd ram eller liknande ska störa eventuella olika utseendeönskemål.