26 januari 2022

Seminarium om säkerhetsskydd

Torsdagen den 3 februari anordnar Siju ett väldigt intressant seminarium om säkerhetsskyddslagen där bl.a. Helene Bergquist Frederiksen som står bakom innehållet i det stöd för säkerhetsskydd som vi nyligen lanserat i VQ Legal, kommer delta.

På seminariet kommer det att gås igenom vad som avses med säkerhetskänslig verksamhet, den övergripande hotbilden, innebörden av de olika begreppen, hur man ska gå tillväga vid bedömningen samt i övrigt diskutera hur säkerhetsskyddslagen kommer att påverka oss.

Se mer information och anmälan här: Onlineseminarium om säkerhetsskyddslagen