11 november 2021

Uppdatering avseende chairman

En genomgång av samtliga ärendepaket i VQ Legal har gjorts för att byta ut den engelska översättningen av ordförande (chairman) till en könsneutral skrivning. I samråd med TransLegal har vi ändrat till ”chair of the board” när det är styrelsens ordförande som avses och till ”chairperson of the meeting” för ordförande vid stämma eller styrelsemöte.