10 augusti 2021

Alternativ för signering av avtal

Samtliga avtal i VQ Legal har utökats med en valmöjlighet om avtalen ska signeras digitalt eller som original, för att stödja det ökade användandet av digital signering.

Under pandemin har den digitala signeringen ökat kraftigt, vilket den med största sannolikhet kommer att fortsätta göra även framöver. För att stödja detta, har vi i avtalspaketen i VQ Legal lagt till en nytt alternativ för om avtalet ska signeras digitalt eller som original.

Väljer man att avtalet ska skrivas under som original kommer den tidigare skrivningen om att ”Avtalet har upprättats i [antal] originalexemplar, av vilka parterna tagit var sitt.” in i avtalet, men om man väljer digital signering kommer avtalet istället att få denna nya skrivning: ”Avtalet har signerats digitalt i ett (1) eller flera originalexemplar och exporterats via PDF eller på annat elektroniskt sätt, vilka alla är att betrakta som original.” (och motsvarande på engelska).