18 maj 2021

Digital signering av bolagsärenden

Från och med måndagen den 24 maj kommer vi att införa en möjlighet att signera samtliga bolagsdokument digitalt med BankID genom att man samtidigt lägger in en fullmakt för ett ombud, som exempelvis Bolagsrätt Sundsvall AB, att hantera anmälan. Detta möjliggörs genom ett särskilt tillägg i tjänsten om att skapa ett så kallat fullmaktsärende.

Om du väljer varianten fullmaktsärende när du skapar dokumenten kan du alltså låta samtliga dokument signeras digitalt med BankID och sedan skicka alltsammans via mail till Bolagsrätt Sundsvall AB. Bolagsrätt Sundsvall AB ansvarar då för det sista steget med att lämna in anmälan till Bolagsverket.

Dessutom är det då möjligt för Bolagsrätt Sundsvall AB att göra nödvändiga småjusteringar såsom adressändringar m.m. utan att behöva gå tillbaka och ändra i de ursprungliga dokumenten.

Mer information och detaljerade instruktioner »

För frågor och mer information kan även Bolagsrätt Sundsvall AB kontaktas direkt. Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall »