12 maj 2021

Arbetsrättsliga uppdateringar

Samtliga arbetsrättsliga dokument har gåtts igenom och uppdaterats som en del av det årliga kvalitetssäkringsarbetet av Elmzell Advokatbyrå såsom ansvariga för innehållet i denna del. Bland annat har klausulerna för konkurrensförbud, värvningsförbud av kunder respektive av anställda m.fl och tystnadsplikt omarbetats. Vidare gås de engelska dokumenten igenom särskilt av TransLegal och kommer att uppdateras rent språkligt framöver.