22 april 2021

Force majeure, hardship och omförhandling

Force majeure-bestämmelserna i samtliga relevanta avtal i VQ Legal har uppdaterats och utökats. Vidare har vissa avtal kompletterats med bestämmelser om hardship och omförhandling.

VQ Legals standardklausuler har utökats med nya klausuler för hardship och omförhandling på svenska och engelska. Dessa klausuler ger möjlighet att frångå principen om avtalsbundenhet och få rätt till omförhandling av avtalet vid ändrade förhållanden som medför att avtalet blir väldigt ofördelaktigt för en av parterna respektive om vissa på förhand angivna förhållanden uppstår.

Vidare har force majeure-bestämmelserna uppdaterats och utökats något.

Dessa nya och uppdaterade klausuler har lagts till i alla relevanta avtalspaket i tjänsten, såsom t.ex. återförsäljar-, agent- och leveransavtal.