30 december 2020

Avtalslagen 2020

Nu är www.avtalslagen2020.se, ett fantastisk verktyg i det juridiska arbetet skapat av Christina Ramberg, uppe! www.avtalslagen2020.se är en beskrivning (ett “restatement”) av svensk avtalsrätt som visar vad som är gällande svensk rätt och behandlar många rättsliga problem som inte regleras i den omoderna avtalslagen från 1915, t.ex. vad som gäller om culpa in contrahendo, fastställande av avtals innehåll och avtalsbrott m.m.

I vissa andra länder får praktiserande jurister svar på de flesta frågor genom att läsa i sina moderna avtalslagar med tillhörande lagkommentarer. Problemet med den svenska avtalsrätten är att det ofta saknas skriven lag och därför saknas lagkommentarer. Det finns alltså ingen enkel ”ingång” till gällande rätt. Istället för lagtext, gäller oskrivna allmänna avtalsrättsliga regler som är svårtillgängliga. Avtalsrätten är på så vis dold för användaren. www.avtalslagen2020.se syftar till att göra det lika enkelt för svenska jurister som för jurister i andra länder.

Tack vare www.avtalslagen2020.se slipper praktiserande svenska jurister som vill veta “vad som gäller” nu i de flesta fall att läsa tusentals sidor doktrin. 

Christina Ramberg som har skrivit www.avtalslagen2020.se är professor i civilrätt vid Stockholms universitet (samt, som vi är mycket stolta över, medlem i expertgruppen som står bakom allt avtalsrättsligt innehåll i VQ Legal). Hon doktorerade 1992 och har varit professor sedan 1998 vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i Utrecht. Förutom akademisk verksamhet har hon arbetat som tingsnotarie, ledamot i Hovrätten för Västra Sverige och som biträdande jurist på advokatfirman Vinge. Det som framför allt har inspirerat Christina vid framtagandet av www.avtalslagen2020.se är hennes mångåriga arbete i the Coordinating Committee in the Study Group for a European Civil Code och dess slutprodukt, the Draft Common Frame of Reference. 

Mer information om Christina Ramberg och Avtalslagen 2020: www.avtalslagen2020.se