3 november 2020

Testamenten på engelska

Familjerättsdelen i VQ Legal har utökats med engelska översättningar av alla testamenten. Dessa har lagts in som dubbelspråkiga dokument med mixad text på svenska och engelska.

Familjerättsdelen innehåller nu dessa dokument med engelska texter:

  • Testamente (sv+eng)
  • Inbördes testamente makar (sv+eng)
  • Inbördes testamente sambor (sv+eng)
  • Äktenskapsförord (sv+eng)
  • Samboavtal (sv+eng)
  • Framtidsfullmakt (sv+eng)
  • Fullmakt dödsbo (sv+eng)
  • Medgivande gåva (sv+eng)
  • Co-Borrower Agreement – för närståendesituationer
  • Promissory Note – för närståendesituationer

Vid önskemål kan dock fler av dokumenten göras till helt separata engelska varianter, så kontakta oss gärna med synpunkter på detta!