22 september 2020

Elektronisk underskrift av protokoll per capsulam

Vid elektronisk underskrift av protokoll per capsulam är det viktigt att skriva under med e-signatur samma dag som protokollet är tänkt att dateras.

Om underskrift sker efter det angivna datumet menar Bolagsverket att protokollet är daterad den dag då den sista underskriften sker och dateras.

Observera detta särskilt vid t.ex. emissioner, då teckningslistor och bankintyg inte får vara daterade innan beslutet.