3 september 2020

Arbetsrätt i förändring – Advokaten nr 6, 2020

I senaste numret av Advokaten (6/2020) intervjuas vår samarbetspartner Jenny Hellberg på Elmzell Advokatbyrå, som står bakom det arbetsrättsliga innehållet i VQ Legal, om det ökade intresset för arbetsrättsliga frågor och det ökade behovet av rådgivning.

Coronapandemins kraftiga påverkan på företag och arbetsmarknad, i kombination med olika statliga stödåtgärder, har skapat mängder av nya juridiska frågor. Samtidigt har en statlig utredning fördjupat sig i arbetsmarknadens regelverk. 

– Även om vi ser stor påverkan hos företagen har inte verksamheterna avstannat helt i Sverige på samma sätt som i andra länder. Men de internationella företag jag arbetar med har mer omfattande konsekvenser i andra länder som leder till att de måste genomföra omorganisationer och verkställa uppsägningar även i Sverige. En intressant aspekt som framkommer i mitt internationella nätverk är också att det ofta är mindre administrativt krångligt och tar kortare tid i Sverige att säga upp på grund av arbetsbrist jämfört med i många andra länder, säger Jenny Hellberg.

När det gäller konkurrensen så är situationen också lite speciell med tanke på att såväl arbetsgivare som arbetstagare i hög utsträckning representeras av ombud från organisationer på vardera sidan – främsta konkurrensen kommer därifrån. Trots det uppger ingen av de intervjuade advokaterna att konkurrensen är besvärande.

– Marknaden för arbetsrätt är mindre i Sverige än i exempelvis Frankrike där vår systerbyrå, som liksom vi är en nischbyrå helt specialiserad på arbetsrätt, har mer än 200 advokater som arbetar med arbetsrätt. Men det finns uppenbarligen en marknad här ändå. Vi ser också att många företag föredrar att anlita oss som nischbyrå där just deras arbetsrättsliga utmaningar får högsta prioritet. Området är absolut lönsamt, vi har nyligen anställt och har haft väldigt mycket att göra även innan corona, säger Jenny Hellberg.

Läs hela artikeln här: Stormvarning på politiserat rättsområde