23 april 2020

Avtal om korttidsarbete utökat med högre ersättningsnivå

Dokumentpaketet för korttidsarbete har utökats med möjligheten att minska de anställdas arbetstid med 80 % och få stöd av staten för att täcka kostnaden, enligt ett nytt lagförslag.

Enligt lagförslaget ska maxersättningen för stöd höjas till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är 60 procent.

De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft. Samma möjlighet finns för de som vill söka stödet innan den nya lagen träder i kraft – det vill säga man söker på befintliga stödnivåer men justerar dem utifrån de nya i samband med att lagändringen träder i kraft.

Avtalet om korttidsarbete i VQ Legal i såväl svensk som engelsk variant har därför redan nu utökats med en möjlighet att välja den högre nivån för minskad arbetstid.

Om du önskar arbetsrättslig rådgivning gällande korttidsarbete eller om ni behöver vidta andra åtgärder som uppsägning eller överenskommelser med anställda med anledning av den rådande situationen är ni välkomna att kontakta Jenny Hellberg på Elmzell Advokatbyrå e-post: jenny.hellberg@elmzell.se eller telefon 070 – 994 76 78.