4 mars 2020

Vidareutveckling av aktieöverlåtelseavtalen

Under våren kommer vi att se över och vidareutveckla alla aktieöverlåtelseavtal i VQ Legal. Vi har redan nu utökat de svenska avtalen med en möjlighet att välja en eller flera säljare med anpassade skrivningar (ansvarsfördelning säljarna emellan, begreppet Säljarna genomgående istället för Säljaren m.m).

Vi kommer nu att göra motsvarande utökning för de engelska avtalen, samt därefter i olika steg framöver utöka med mer avancerad köpeskillingsmekanik, mer tillträdesvillkor och garantier, möjlighet att utse representant vid flera säljare, möjlighet att kräva borgensåtagande eller tillträde till avtalet för säljarnas ägare i vissa fall m.m. samt med automatiska korsreferenser för bilage- och klausulhänvisningar.

Om ni har några särskilda önskemål eller synpunkter tar vi tacksamt emot dessa så vi kan försöka få med dessa i vårens utvecklingsarbete. Maila oss gärna på info@vqlegal.se.