16 mars 2020

Stämmoprotokoll per capsulam

Med anledning av de oroliga tiderna orsakade av det nya coronaviruset har vi avsevärt utökat möjligheten att ta beslut på distans via per capsulam-protokoll. Tidigare har denna möjlighet huvudsakligen funnits för styrelsemöten, men nu har vi kompletterat samtliga dokumentpaket med denna möjlighet även för bolagsstämmor.

I de fall aktieägarna är eniga behövs inte något egentligt sammanträde. Istället kan ett protokoll upprättas, som undertecknas av samtliga aktieägare, och som innehåller de beslut om vilka man är ense (per capsulam-beslut). Vid bolagsstämma per capsulam behöver varken ort för stämma eller ordförande anges, men Bolagsverket brukar förelägga om dessa uppgifter saknas. Därför har vi valt att inkludera dessa uppgifter även i stämmoprotokollet per capsulam.