9 mars 2020

Nytt dokumentpaket för inbördes testamente

Familjerätten i VQ Legal har utökats med ett nytt dokumentpaket för ett gemensamt testamente (s.k. inbördes testamente) mellan gifta makar som har samstämmiga önskemål om att ärva varandra.

Inom kort kommer fler varianter av testamente att lanseras samt även i engelska versioner.