24 mars 2020

Avtal om korttidsarbete

Arbetsrätten har utökats med ett dokumentpaket för avtal om korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering), vilket innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden som orsakats av det nya coronaviruset COVID-19.

En förutsättning för stöd är att arbetsgivare uppfyller kraven för dessa och gör en ansökan till Tillväxtverket.  Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.

Kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid fördelas enligt följande tabell (lönetaket är 44 000 kronor i månaden):

NivåMinskad
arbetstid
Minskad
lön
Arbets-
givare
StatMinskad
kostnad
arbetsgivare
120 %4 %1 %15 %-19 %
240 %6 %4 %30 %-36 %
360 %7,5 %7,5 %45 %-53 %


Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten enligt det dokumentpaket som vi har tagit fram.

Dokumentpaketet kommer även inom kort i en engelsk variant.

Om du önskar arbetsrättslig rådgivning gällande korttidsarbete eller om ni behöver vidta andra åtgärder som uppsägning eller överenskommelser med anställda med anledning av den rådande situationen är ni välkomna att kontakta Jenny Hellberg på Elmzell Advokatbyrå e-post: jenny.hellberg@elmzell.se eller telefon 070 – 994 76 78.