20 februari 2020

Engelska familjerättsdokument

Familjerättsdelen i VQ Legal har utökats med engelska översättningar. Dessa har i de flesta fall lagts in som dubbelspråkiga dokument med mixad text på svenska och engelska, då dokumenten ska registreras hos myndigheter eller hanteras inom olika formella förfaranden. För de dokument som är av mer avtalsrättslig karaktär (medlåntagaravtal, skuldebrev och liknande) har dock helt separata engelska dokument skapats.

Familjerättsdelen innehåller nu dessa dokument med engelska texter:

  • Framtidsfullmakt (sv+eng)
  • Fullmakt dödsbo (sv+eng)
  • Medgivande gåva (sv+eng)
  • Samboavtal (sv+eng)
  • Äktenskapsförord (sv+eng)
  • Co-Borrower Agreement – för närståendesituationer
  • Promissory Note – för närståendesituationer

Vid önskemål kan dock fler av dokumenten göras till helt separata engelska varianter, så kontakta oss gärna med synpunkter på detta!

Inom kort kommer familjerätten även att utökas med mallar för olika varianter av testamente.