1 januari 2020

Uppdateringar enligt lagändringar den 1 januari 2020

Idag, den 1 januari, träder nya regler om förlängt anställningsskydd i lagen om anställningsskydd i kraft. Vidare sänks kravet på det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata bolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Samtliga arbetsrättsliga och bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal har därför gåtts igenom och uppdaterats i relevanta fall för att motsvara de nya reglerna.

Alla anställningsavtalen har justerats för att följa de nya reglerna om förlängt anställningsskydd. På grund av detta har även det tidigare avtalet för anställning av pensionär tagits bort och ersatts av en ny mall för anställningsavtal för en personer som fyllt 68 år i form av anställning tillsvidare, då den tidigare möjligheten att anställa personer som fyllt 67 år i en tidsbegränsad anställning har tagits bort i och med de nya reglerna.

De övriga förändringar gällande äldre anställda som införs idag gäller bland annat att saklig grund för uppsägning inte längre krävs och att uppsägningstiden inte är längre än en månad. På grund av detta har det tidigare dokumentpaketet för upphörande av anställning vid 67 års ålder tagits bort och ersatts av ett nytt dokumentpaket för uppsägning vid fyllda 68 år. Vidare har paketet för avskedande utökats med särskilda anpassningar för avskedande av personer som fyllt 68 år.