11 december 2019

Halverat krav på aktiekapital

Från och med den 1 januari 2020 sänks kravet på det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata bolag från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Alla bolagsrättsliga dokumentpaket i VQ Legal kommer att uppdateras för att ta höjd för detta från årsskiftet.

För att sänka aktiekapitalet i ett befintligt bolag finns paket för minskning att använda i tjänsten.