20 december 2019

Förlängt anställningskydd

Från och med den 1 januari 2020 har en anställd rätt att kvarstå i anställning fram till dess att hen fyller 68 år (69 år fr.o.m. den 1 januari 2023), mot tidigare 67 år. De arbetsrättsliga dokument som berörs av förändringen ändras med anledning av det.

Vidare kommer andra förändringar gällande äldre anställda att införas, bland annat att saklig grund för uppsägning inte krävs och att uppsägningstiden inte är längre än en månad. Detta innebär att det numera är enklast att anställa personer som fyllt 68 år i en tillsvidareanställning istället för som tidigare i en tidsbegränsad anställning (även om det fortfarande är möjligt att anställa på en tidsbegränsad anställning). Med anledning av att särskilda regler kommer att gälla vid uppsägning och avskedande gäller för dessa anställda har två nya dokumentpaket tagits fram.

Notera att det enligt lag inte längre är möjligt att lämna besked att en anställd ska lämna sin anställning vid utgången av den månad då han eller hon uppnår den s.k. las-åldern (tidigare 67 år och numera 68 år) om det inte framgår av tillämpligt kollektivavtal. Formell uppsägning ska istället ske i enlighet med det nya dokumentpaket som tagits fram.