5 november 2019

Särskild underrättelse till aktieägarna vid indragning av aktier

Dokumentpaketen rörande minskning av aktiekapitalet har utökats med en särskild underrättelse till aktieägare. Denna underrättelse ska sändas till aktieägare vars postadress är känd för bolaget i det fallet att beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier fattas på bolagsstämma där inte alla aktieägare varit närvarande.

Enligt kommentaren till 20:18 ABL är syftet med bestämmelsen är att skapa garantier för att aktieägare vars aktier kan eller ska dras in inte går miste om det belopp som ska återbetalas.

Om samtliga aktieägare är närvarande på stämman, krävs ingen underrättelse.