25 september 2019

Uppdatering i konvertibel- och optionsvillkoren

Villkoren för konvertibler och teckningsoptioner har uppdaterats i delen som avser konvertering respektive teckning vid konkurs och företagsrekonstruktion. Tidigare innehöll villkoren förbud mot påkallande av konvertering respektive teckning vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion, men efter en praxis-ändring av Bolagsverket torde detta numera vara tillåtet vid företagsrekonstruktion.

Villkoren har därför uppdaterats så att konvertering/nyteckning inte får påkallas vid bolagets konkurs, men däremot vid en företagsrekonstruktion. Bolagsverket kan dock komma att kräva ett skriftligt samtycke från rekonstruktören för att godkänna en konvertering/nyteckning under pågående företagsrekonstruktion.